Czy warto ubezpieczać leasingowany pojazd za pośrednictwem leasingu?

Wielokrotnie na spotkaniach z właścicielami firm transportowych spotykam się z pytaniem, – „co się bardziej opłaca – przyjąć ofertę ubezpieczenia ciągnika siodłowego otrzymaną z leasingu, czy też można znaleźć na rynku tańsze polisy?”. Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta i zależy od wielu czynników co sprawia, że nie tylko dla każdego przewoźnika, ale nawet dla poszczególnych pojazdów tej samej firmy transportowej odpowiedź ta może brzmieć odmiennie.
W poniższym artykule przybliżę Państwu w ogólnym zarysie w jakich okolicznościach należy skorzystać z oferty leasingu, a kiedy lepiej zdecydować się na poszukanie oferty indywidualnego ubezpieczenia pojazdu leasingowanego.

Możliwość wyboru i negocjajci warunków umowy leasingu

Z zapisów umowy leasingu operacyjnego wynika wymóg ubezpieczenia leasingowanego pojazdu. Ubezpieczenie musi obejmować zarówno ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jak i ubezpieczenie Auto Casco (AC) oraz oczywiście obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Nie oznacza to jednak, że takie ubezpieczenie zmuszeni jesteśmy zawrzeć za pośrednictwem leasingu. Właściwie teraz już wszystkie przedsiębiorstwa leasingowe w swoich umowach przewidują możliwość ubezpieczenia pojazdu przez leasingobiorcę. (UWAGA! Przed zawarciem umowy leasingowej sprawdzić czy zgoda na indywidualne zawarcie ubezpieczenia się w niej znajduję, można też wynegocjować brak opłaty za udzielenie zgody przez leasing, która średnio wynosi około 100 zł).

Przy negocjowaniu warunków umowy leasingowej należy też zwrócić uwagę na wykaz wymogów jakie musi spełniać ubezpieczenie zawierane indywidualnie przez leasingobiorcę by leasing wydał zgodę na zawarcie takiego ubezpieczenia. Firmy leasingowe chroniąc swój interes wskazują jakie dodatkowe klauzule musi posiadać ubezpieczenie pojazdu, żeby uzyskać zgodę. Jeżeli mamy silną pozycję negocjacyjną warto wynegocjować taki zakres dodatkowych klauzul jaki mamy w swojej umowie generalnej ubezpieczenia floty własnych pojazdów. Jeżeli jesteśmy małą firmą to w praktyce wygląda to tak, że będziemy zmuszeni znaleźć na rynku polisę z zakresem przynajmniej odpowiadającym zakresowi dodatkowych klauzul jakie żąda leasing.

Zalety i wady leasingu

Klient zwykle jest usilnie nakłaniany do wzięcia polisy wraz z leasingiem. Nic w tym dziwnego, firmy leasingowe otrzymują dodatkowe wynagrodzenie od ubezpieczycieli za ubezpieczenie przedmiotu leasingu właśnie u nich. Dlatego należy dokładnie przeanalizować ofertę ubezpieczenia przedstawioną przez leasing, bo czasami chęć dodatkowego zysku nie idzie w parze z interesem leasingobiorcy. Z drugiej strony patrząc, przedsiębiorstwa leasingowe to przeważnie duże instytucje finansowe. Posiadają zarówno silną pozycję jak i odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, by móc wywrzeć na ubezpieczycielach ustępstwa co do warunków finansowych i zakresu ubezpieczenia. Jakie są zatem zalety i wady ofert przedstawianych przez firmy leasingowe?

Zalety

Szeroki zakres ochrony

Tak jak już wspomniałem zakres ochrony przeważnie jest szeroki i obejmuje wszelkie ryzyka zwłaszcza gdy jest to pakiet polis OC, NNW, AC, Assistance, GAP.

Cena

Jeżeli chcemy mieć szeroki zakres ubezpieczenia (tzw. pakiet o którym mowa powyżej) to cena takiej polisy dla klienta jest stosunkowo atrakcyjna, gdyż firmy leasingowe mają wynegocjowane z towarzystwami ubezpieczeniowymi atrakcyjne stawki.

Oszczędność czasu i biurokracji

Zawarcie ubezpieczenia następuje poprzez przyjęcie oferty, leasingobiorca nie musi nawet pilnować terminów wygaśnięcia polisy.

Korzyści finansowe

Możliwość rozłożenia płatności na raty, bądź nawet wliczenia kosztu ubezpieczenia w czynsz leasingowy.

Szkodowość nie wpływa na wysokość składek

Firmy leasingowe negocjują wysokość składek na stałym poziomie dla każdego swojego klienta. Ten poziom nie jest zależny od szkodowości danego leasingobiorcy, zatem ci przewoźnicy którzy mają wysoką szkodowość mogą korzystniej ubezpieczyć swój pojazd korzystając z oferty leasingu niż gdyby próbowali ubezpieczyć pojazd indywidualnie.

Wady

Zamknięty zakres ochrony

Klient może nie potrzebować tak szerokiego zakresu ubezpieczenia np. nie wykonuje przewozów na ternie Rosji albo nie przewozi ładunków ADR, wystarczy mu zatem ubezpieczenie AC o mniejszym zakresie ochrony. Brak zatem możliwości dopasowania zakresu ubezpieczenia do specyfiki prowadzonej przez siebie działalności.

Cena

Jeżeli klient ma zawartą umową generalną dla swojej floty pojazdów (od 5 pojazdów są dostępne takie umowy generalne) przeważnie ma warunki finansowe korzystniejsze, niż te w ofercie przy podobnym zakresie ochrony.

Polityka finansowa niektórych firm leasingowych powoduje, że również firmy transportowe, które dysponują jednym ciągnikiem siodłowym są w stanie znaleźć na rynku ubezpieczenia tańsze niż te przedstawione w ofercie przez leasing.

W kolejnych latach ubezpieczenie nie jest zwykle już tak korzystne cenowo jak w pierwszym roku, zwłaszcza przy umowach ubezpieczenia zawieranych na kilka lat.

Brak możliwości rozwoju własnej polityki ubezpieczeniowej

W przypadku przyjęcia oferty leasingu ubezpieczenia pojazdu na kilka lat, klient traci możliwość kreowania własnej polityki ubezpieczeniowej, co więcej wybór ubezpieczycieli jest stosunkowo ograniczony, zwykle jest to kilka firm honorowanych przez firmę leasingową do wyboru.

Co zatem wybrać?

Jak pokazuje powyższe zestawienie wad i zalet ( np. cena w zależności od oferty może być zaletą lub wadą) wszystko zależy od indywidualnej sytuacji firmy transportowej, od tego jaką pozycję negocjacyjną dany podmiot posiada. Jeżeli dysponujemy przynajmniej 5 zestawami transportowymi to jesteśmy w stanie wynegocjować własną umowę generalną dzięki której nasze warunki finansowe przeważnie będą znacznie korzystniejsze niż oferta złożona nam przez leasing. Co nie zwalania nas z obowiązku porównywania za każdym razem oferty leasingu z zapisami naszej umowy generalnej – zawsze może się okazać, że otrzymamy promocyjne stawki lub zmienił się trend panujący na rynku ubezpieczeń. Umowa Generalna dla floty pojazdów przez to, że ma skrojony zakres ochrony indywidualnie dla poszczególnej firmy transportowej okazuje się w praktyce rozwiązaniem nie tylko lepiej dopasowanym do potrzeb, ale też i tańszym.

Jeśli jesteśmy małą firmą transportową to zanim przyjmiemy ofertę leasingu zwrócimy się do agenta ubezpieczeniowego lub naszego brokera z prośbą o dostarczenie kontroferty z zakresem ochrony wymaganej przez leasing. Dość często okazuje się, że firmy leasingowe po otrzymaniu od klienta oferty lepszej niż ta, którą przedstawiły zmieniają ją do takich samych składek jakie wynegocjował przewoźnik.

Oferta firm leasingowych a polityka ubezpieczeniowa firmy

Niejednokrotnie tworząc program ubezpieczeniowy dla danej firmy transportowej zadawałem jej właścicielowi pytanie dlaczego zdecydował się przyjąć ofertę leasingu ubezpieczenia pojazdu na kilka lat. Prawie zawsze otrzymywałem odpowiedź, że w momencie zakupu pojazdu to była najtańsza polisa na rynku. Kiedy jednak dociekałem czy przewoźnik wziął pod uwagę przy ocenie oferty leasingu spadek wartości pojazdu przez okres trwania ubezpieczenia spotykam się ze zdziwieniem. Najlepiej zobrazować powyższe zagadnienie na przykładzie:

Załóżmy, że bierzemy w leasing nowy ciągnik siodłowy o wartości 300 tys. zł. Dla ułatwienia przyjmijmy, że oferta leasingu ubezpieczenia powyższego pojazdu opiewa na 9 tys. zł rocznie przez 4 lata trwania umowy, z czego składka za ubezpieczenie OC wynosi 3 tys. zł, a za ubezpieczenie AC 6 tys. zł. Natomiast koszt najtańszego ubezpieczenia na rynku z takim samym zakresem ochrony wynosi 9,9 tys. zł – z tym zastrzeżeniem, że jest to ubezpieczenie na rok, zaś składka za ubezpieczenie OC wynosi 3 tys. zł, a składka ubezpieczenia AC wynosi 2,3% wartości pojazdu czyli 6,9 tys. zł. Trudno patrząc na pierwszy rzut oka dyskutować z argumentem właściciela firmy przewozowej, że oferta leasingu jest najkorzystniejsza , wydaje się że oferta leasingu jest o 10% tańsza od najtańszej na rynku i tak jest ale tylko w pierwszym roku leasingowania pojazdu.

Dla ułatwienia przyjmijmy, że nasz ciągnik siodłowy będzie tracił na wartości średnio 15% rocznie – a zatem po roku wartość pojazdu będzie wynosić 255 tys. zł. Jeżeli przyjmiemy, że warunki na rynku ubezpieczeń nie uległy zmianie, to zgodnie z ofertą leasingu płacimy stałą składkę w wysokości 9 tys. zł zaś odnowienie rocznego ubezpieczenia kosztuje nas 8 865 zł (OC 3 tys. zł + AC (255 tys. x 2,3% = 5 865 zł). Zatem już w drugim roku trwania umowy leasingowej ubezpieczenie oferowane przez leasing okazuje się droższe od dostępnego na rynku. Po trzech i czterech latach są to odpowiednio kwoty 7 985,25 zł i 7 237,5 zł. wobec 9 tys. zł składki płaconej przy ofercie leasingu. Dlatego ważne jest by weryfikować każdą ofertę ubezpieczenia pojazdu, a następnie dopasować ją do polityki ubezpieczeniowej naszej firmy.

Firmy przewozowe, które dysponują przynajmniej 5 pojazdami wybierając ubezpieczenie oferowane przez leasing muszą mieć na uwadze jeszcze jeden fakt. A mianowicie nie zawsze przyjęcie atrakcyjnej oferty ubezpieczenia pojedynczego pojazdu będzie korzystne z punktu widzenia ubezpieczenia całej floty. Jeżeli ubezpieczymy część posiadanej floty za pośrednictwem leasingu, to umniejszymy naszą pozycję negocjacyjną w stosunku do ubezpieczyciela u którego będziemy się starali ubezpieczyć pozostałe pojazdy. Potrzeba opracowania własnej polityki ubezpieczeniowej.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że powyższy artykuł przybliżył Państwu choć w części problematykę ubezpieczania pojazdów leasingowanych za pośrednictwem firm leasingowych. Niestety nie ma jednej odpowiedzi na pytanie czy oferowane przez firmy leasingowe ubezpieczenia są najkorzystniejsze. Każda z firm transportowych ma swoją własną specyfikę na którą składają się takie elementy jak wielkość floty, jej struktura na pojazdy leasingowane i własne, szkodowość, rodzaje przewożonych ładunków, kierunki transportu i wiele innych. Wszystko to sprawia, że ta sama oferta dla jednego przewoźnika będzie super okazją zaś dla drugiego niegodną zainteresowania. Jedno jest pewne by móc uczciwie stwierdzić czy dana oferta ubezpieczenia jest dla nas korzystna czy też nie musimy dysponować własną polityką ubezpieczeniową. Im szybciej wyznaczymy kierunki do których chcemy dążyć ty szybciej zredukujemy niepotrzebne koszty ubezpieczenia.