Branża produkcyjna

Zróżnicowane ryzyka wymagają od brokera inteligentnego zarządzania ryzykiem oraz ochroną ubezpieczeniową.

ryzyko

pod kontrolą

Wymogi zakładów ubezpieczeniowych są coraz bardziej surowe. Wiele przedsiębiorstw jest zmuszone płacić coraz wyższe składki lub zrezygnować z części ochrony. Znając wymagania branżowe możemy zapewnić prawidłową wycenę ryzyka.  Wspólnie z naszymi klientami dbamy o spójny system zarządzania ryzykiem.

wasze pytania

Nasze Odpowiedzi

– ubezpieczenie mienia i OC firmy,
– ubezpieczenie wycofania produktu z rynku,
– ubezpieczenie utraty zysku,
– ubezpieczenie maszyn,
– ubezpieczenie Cargo,
– ubezpieczenie D&O,
– ubezpieczenie Cyber,
– ubezpieczenia flotowe,
– ubezpieczenia pracownicze,
– ubezpieczenie kredytu kupieckiego,
– gwarancje ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie wycofania produktu chroni firmę przed finansowymi skutkami roszczeń gdzie mogłoby dojść (lub dochodzi) do uszkodzeń ciała lub innych szkód jakie może spowodować produkt.
Ubezpieczenie może obejmować m.in. koszty transportu, sortowania, utylizacji, dodatkowych badań, poinformowania konsumentów, zarządzania kryzysowego, dostarczenia nowych produktów.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę osobom pełniącym kluczowe funkcje w przedsiębiorstwie na wypadek kierowanych do nich roszczeń. Ochrona dotyczy zarówno prywatnego majątku osób zarządzających jaki i samej spółki.
Ubezpieczenie obejmuje m.in. koszty obrony prawnej przed roszczeniem, wypłatę odszkodowania zasądzonego lub ustalonego w drodze ugody, ochronę za zobowiązania publicznoprawne spółki, pokrycie grzywien i kar administracyjnych nałożonych na osoby ubezpieczone.

Tak, PORT Broker przejmuje na siebie proces likwidacji szkód począwszy od wskazówek udzielanych jeszcze zaraz po wystąpieniu zdarzenia aż do wypłaty odszkodowania. Likwidujemy szkody zarówno z polis zawartych za naszym pośrednictwem jak i polis innych podmiotów. Likwidujemy szkody krajowe i zagraniczne.