Ryzyko w działalności rolniczej

Prowadząc gospodarstwo rolne narażeni jesteśmy na szereg ryzyk. Każdego roku do KRUS zgłaszanych jest 2,5 tys. szkód polegających na uszkodzeniu ciała powstałych przy pracach w polu, a te dane dotyczą jedynie szkód osobowych. Nikt nie prowadzi ewidencji szkód spowodowanych złym opryskiem przez sąsiada, suszą czy pożarem, ale z pewnością nie ma rolnika w którego gospodarstwie nie zdarzyłaby się choćby jedna szkoda. Dlatego bardzo ważne jest by zminimalizować straty w plonach, trzodzie czy budynkach i tak dobrać zakres ubezpieczenia, by odszkodowanie pokryło szkodę w całości. W Polsce od lat istnieje obowiązek ubezpieczenia budynków rolnych i odpowiedzialności cywilnej rolnika, wprowadzono również dotacje ze Skarbu Państwa do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt hodowlanych. Niestety z naszego doświadczenia wynika, że posiadanie ubezpieczenia nie gwarantuje jeszcze odszkodowania w kwocie pozwalającej na pokrycie szkody.

Przykład szkody

W zeszłe żniwa na polu rolnika z województwa wielkopolskiego doszło do pożaru kombajnu zbożowego. Kombajn został zakupiony przy udziale środków unijnych w związku z czym posiadał ubezpieczenie. Towarzystwo ubezpieczeniowe po 8 miesiącach prowadzenia likwidacji szkody stwierdziło, że szkoda jest całkowita tzn. naprawa kombajnu jest nieopłacalna i wypłaciło odszkodowanie w kwocie 445 tys. zł. W uzasadnieniu decyzji ubezpieczyciel powołał się na zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia na mocy których potrącił dotychczasowe zużycie kombajnu w kwocie 178 tys. zł. Poszkodowany rolnik postanowił zwrócić się do nas z prośbą o poradę ponieważ zapamiętał, że podczas podpisywania umowy zakupu kombajnu zapewniano go, że w razie całkowitego zniszczenia kombajnu zostanie mu wypłacone odszkodowanie równe wartości początkowej kombajnu. Po przeanalizowaniu dokumentów szkody okazało się, że ubezpieczyciel zastosował wskazał w decyzji błędne ogólne warunki ubezpieczenia. Natychmiast złożyliśmy odwołanie na skutek którego, ubezpieczyciel wypłacił zaległe 178 tys. zł. Na dodatkowy nasz wniosek ubezpieczyciel zmuszony został do dopłaty z 27 tys. zł odsetek ustawowych za likwidację szkody trwającą ponad 8 miesięcy.

O czym pamiętać?

Powyższy przykład dobitnie ukazuje jak ważne jest umiejętne ograniczenie ryzyk jakie mogą wystąpić w gospodarstwie rolnym za pomocą ubezpieczenia o odpowiednim zakresie ochrony. Pokazuje także, że warto obsługę prawną szkody powierzyć profesjonalistom. Gdyby nasz rolnik nie wykazał się czujnością otrzymałby odszkodowanie w kwocie niższej o 195 tys. zł.