Ubezpieczenie NNW dzieci cz. II

W związku z poprzednim moim artykułem o ubezpieczeniu NNW uczniów otrzymałem szereg pytań od rodziców na temat – jak wybrać najlepszą ofertę ubezpieczenia dla swojego dziecka?

poprzednim artykule przedstawiłem jakie pułapki mogą czekać na rodziców, którzy wybiorą ubezpieczenie dzieci za pośrednictwem szkoły lub przedszkola. Zachęciłem też każdego rodzica do świadomego wyboru ubezpieczenia poprzez porównanie ofert dostępnych na rynku.

Wybór ubezpieczenia NNW z pozoru może wydać się skomplikowany. Nie każdy przecież jest ekspertem w analizie zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia. Jednak każdy rodzic bez trudu może przeprowadzić porównanie podstawowych danych, które decydują o atrakcyjności danego ubezpieczenia. Poniżej postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania i opisać krok po kroku, najprościej jak potrafię jak zweryfikować ofertę ubezpieczenia NNW tak, by potem tego wyboru nie żałować.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia NNW?

Najlepiej zacząć porównanie ofert ubezpieczycieli od sprawdzenia relacji wysokości składki do sumy ubezpieczenia. Zestawienie sumy ubezpieczenia z ceną ubezpieczenia w prosty i szybki sposób wskaże, która z ofert jest najatrakcyjniejsza rynkowo w przeliczeniu na 1 zł składki ubezpieczeniowej. Pozwoli też porównać ze sobą oferty różniące się między sobą wysokością sumy ubezpieczenia i poziomem składki.

Suma ubezpieczenia Składka Świadczenie dostępne za 1 zł składki
Oferta 1 10.000 zł 25 zł 400 zł
Oferta 2 25.000 zł 40 zł 625 zł
Oferta 3 30.000 zł 60 zł 500 zł

Powyższe zestawienie relacji wysokości składki do sumy ubezpieczenia wskazuje, że cenowo najlepszą ofertą jest oferta nr 2 mimo, że nie jest to oferta ani o najniższej składce, ani o najwyższej sumie ubezpieczenia. W przeliczeniu jednak na 1 zł składki pozwala uzyskać najwyższe odszkodowanie bo aż 625 zł.

Niestety samo porównanie relacji składki do sumy ubezpieczenia nie wystarczy. Po takiej analizie wiemy jedynie, która z ofert jest relatywnie najtańsza. Aby ustalić, która z ofert jest dla nas najlepsza musimy jeszcze zapoznać się z poszczególnymi zakresami ochrony oferowanych nam ubezpieczeń. A zatem musimy sprawdźmy jeszcze:

Wysokość świadczeń na skutek nieszczęśliwego wypadku

W przypadku częściowych uszczerbków na zdrowiu mechanizm wyliczenia należnego odszkodowania polega na tym, że sumę ubezpieczenia mnożymy przez tzw. „procent trwałego uszczerbku na zdrowiu” a wynik tego działania określa wysokość przysługującego świadczenia (np. suma ubezpieczenia 20.000 zł x 10% trwałego uszczerbku = 2.000 zł odszkodowania). Częstokroć Ubezpieczyciele z góry określają trwały uszczerbek w odniesieniu do najpopularniejszych zdarzeń jak np. złamanie ręki, nogi. Im wyższa suma ubezpieczenia i im wyższe procenty trwałych uszczerbków określone przez Ubezpieczycieli, tym wyższe świadczenie uzyska poszkodowany.

Poniżej został zaprezentowany hipotetyczny przypadek złamania prawego przedramienia i wyliczenie należnego odszkodowania.

Suma ubezpieczenia Trwały uszczerbek na zdrowiu Odszkodowanie
Oferta 1 10.000 zł 5% 500 zł
Oferta 2 25.000 zł 4% 1.000 zł
Oferta 3 30.000 zł 3% 900 zł

Podany powyżej przykład pokazuje, że to oferta nr 2 gwarantuje najwyższe świadczenie choć nie dysponuje ani najwyższą sumą ubezpieczenia, ani najwyższym procentem trwałego uszczerbku.

Wyłączenia

Jeżeli wiemy już, która oferta gwarantuje najwyższe świadczenie i która z ofert jest najatrakcyjniejsza cenowo pozostało nam jeszcze porównać listę wyłączeń, czyli sytuacji w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia. Lista wyłączeń jest dość długa i wskazanie, które wyłączenia znajdą zastosowanie zależeć będzie w dużym stopniu od indywidualnej sytuacji każdego dziecka. Na przykład dla jednego z naszych dzieci będzie miało znaczenie wyłączenie o braku ochrony za nieszczęśliwy wypadek, który się zdarzył podczas wyczynowego uprawiania sportu, ponieważ uczęszcza ono na dodatkowe zajęcia judo do klubu sportowego. Dla drugiego naszego dziecka, nie uprawiającego żadnych sportów wyczynowo takie wyłączenie nie znajdzie zastosowania. Dlatego analiza wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela musi być wykonana indywidualnie przez każdego z rodziców. Nie ulega jednak wątpliwości, że im mniej wyłączeń posiadają OWU tym lepiej – nigdy nie wiadomo np. czy nasze dziecko dotąd siedzące przed konsolą do gier nie złapie nagle bakcyla do określonego sportu w trakcie roku szkolnego.

Świadczenia dodatkowe

Ważnym aspektem ubezpieczenia NNW dzieci są świadczenia dodatkowe jak np. zwrot kosztów leczenia oraz świadczenie za pobyt w szpitalu. Oferty ubezpieczycieli mogą przewidywać dodatkową składkę za włączenie niniejszych świadczeń do zakresu ochrony. Przed zakupem warto upewnić się, że nasze dzieci objęte są ochroną również w tym zakresie.

Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Państwu na jakie elementy ubezpieczenia NNW należy zwrócić uwagę, by wybrać najlepszą ofertę. Skoro wiecie już Państwo jak porównać ofertę, którą proponuje szkoła lub przedszkole z ofertami dostępnymi na rynku, to zachęcam do zapoznania się z ofertą grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej przygotowanej przez brokera ubezpieczeniowego dla Fundacji Skarbowości:

Ulotka informacyjna

W razie jakichkolwiek wątpliwości czekam na pytania pod adresem: biuro@pkubezpieczenia.com