branża budowlana

Dzięki doświadczeniu i dokładnej analizie ryzyka tworzymy dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania ubezpieczeniowe.

zbuduj

bezpieczeństwo

XXI wiek przyniósł branży budowlanej wiele wyzwań. Niedobory wykwalifikowanych pracowników, rosnące ceny surowców czy wymogi związane ze zrównoważonym rozwojem to tylko nieliczne z nich. Dodatkowe ryzyka związane ze zmianami klimatu i klęskami żywiołowymi wymagają aby ubezpieczenia były optymalne.

wasze pytania

Nasze Odpowiedzi

– ubezpieczenie prac budowlanych CAR/EAR,
– ubezpieczenie przyszłego zysku inwestora (ALoP),
– ubezpieczenie mienia i OC firmy,
– ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej architektów,
– ubezpieczenie środków transportu,
– ubezpieczenie maszyn budowalnych,
– gwarancje ubezpieczeniowe,
– ubezpieczenie D&O,
– ubezpieczenie CYBER,
– ubezpieczenie na życie/NNW pracowników.

Ubezpieczenie to zapewnia ochronę przed utratą dochodów z projektu budowlanego, który nie został ukończony w terminie ze względu na objęte ubezpieczeniem (CAR lub EAR) szkody majątkowe.
Polisa ALoP oprócz utraconego zysku może również pokryć inne wydatki, takie jak dodatkowe koszty zatrudnienia, pracy w godzinach nadliczbowych, frachtu ekspresowego ponoszone w celu zminimalizowania opóźnień lub dokończenia projektu.  

Na wysokość stawek mają wpływ m.in. poniższe czynniki:
– wartość kontraktu budowlanego,
– historia szkodowa inwestora i wykonawcy,
– doświadczenie w realizacji podobnych kontraktów,
– rodzaj inwestycji,
– lokalizacja inwestycji i jej otoczenie,
– wysokość franszyz redukcyjnych,
– włączenie do zakresu klauzul dodatkowych,
– harmonogram.

Tak, PORT Broker przejmuje na siebie proces likwidacji szkód począwszy od wskazówek udzielanych jeszcze na miejscu zdarzenia aż do wypłaty odszkodowania. Likwidujemy szkody zarówno z polis zawartych za naszym pośrednictwem jak i polis innych podmiotów