ubezpieczenie cyber

Nieuczciwi pracownicy, ataki hackerskie czy szkodliwe oprogramowani to realne zagrożenia przed którymi można się ubezpieczyć.

realna

Ochrona

Aby zapewniać coraz szybką i lepszą obsługę klientom, coraz większa część działalności przedsiębiorstw ulega automatyzacji. Nawet najlepsze systemy zabezpieczeń komputerowych nie zapewniają 100% bezpieczeństwa ponieważ infrastruktury techniczne ciągle pozostają wrażliwe na m.in. zakłócenia w dostawach mediów czy czynnik ludzki. PORT Broker pozwala skupiać się firmom na rozwoju biznesu podczas gdy my dbamy o kwestie ubezpieczeniowe i likwidację szkód.

wasze pytania

Nasze Odpowiedzi

– koszty związane z odzyskaniem danych,
– koszty obrony prawnej oraz odszkodowań w przypadku utraty bądź ujawnienia danych,
– wynagrodzenia doradców i specjalistów z zakresu informatyki śledczej, PR,
– koszty związane z postępowaniami administracyjnymi,
– utracony zysk wskutek zakłóceń w działaniach systemów,
– koszty specjalistów w przypadku prób szantażu.

Ubezpieczenie dedykowane jest każdemu przedsiębiorstwu, które korzysta z systemów komputerowych i gromadzi dane osobowe.

– nieuczciwi pracownicy,
– zagubienie lub kradzież sprzętu elektronicznego,
– wysłanie niewłaściwych danych,
– ataki hackerskie, DoS, szkodliwe oprogramowanie,
– nieuprawniony dostęp do danych w chmurze,
– fizyczna kradzież serwerów,
– zakłócenia w działaniu sieci i infrastruktury.

Tak, PORT Broker przejmuje na siebie proces likwidacji szkód począwszy od wskazówek udzielanych zaraz po wystąpieniu zdarzenia aż do wypłaty odszkodowania. Likwidujemy szkody zarówno z polis zawartych za naszym pośrednictwem jak i polis innych podmiotów.