Skupiamy się na ludziach

Niezależnie od tego czy aranżujemy ochronę dla kilku czy kilkuset pracowników za każdym razem gwarantujemy indywidualne i optymalne doradztwo oraz wsparcie obsługowe.

Ubezpieczenie

to kwestia zaufania

W  życiu nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Dopasowane do indywidualnych potrzeb programy ubezpieczeniowe pomagają łagodzić skutki zdarzeń losowych.

wasze pytania

Nasze Odpowiedzi

– ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone,
– ubezpieczenie utraty dochodu,
– ubezpieczenie na życie i NNW,
– ubezpieczenie medyczne,
– ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
– ubezpieczenia ze zniżkami na ubezpieczenie domu i samochodu.

Na wysokość stawek mają wpływ m.in. poniższe czynniki:
– liczba pracowników,
– struktura zatrudnienia i średnia wieku pracowników,
– sumy ubezpieczenia,
– klauzule dodatkowe,
– partycypacja,
– historia szkodowa.

Jest to ubezpieczenie które zapewnia pomoc finansową w sytuacji zrealizowania się ryzyka wypadku lub choroby pracownika. Zarówno wysokość świadczeń, okres odszkodowawczy, okresy karencyjne są przedmiotem negocjacji i mogą zostać dopasowane do indywidualnych preferencji ubezpieczonego.

Tak, PORT Broker przejmuje na siebie proces likwidacji szkód aż do wypłaty odszkodowania. Likwidujemy szkody zarówno z polis zawartych za naszym pośrednictwem jak i polis innych podmiotów.